Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Prøvetagning af boringer på Bekkasinvej

Region Syddanmark tager den 27.-28. september prøver af grundvandet fra tre boringer på Bekkasinvej. Formålet er at opnå større viden om den grundvandsforurening, som strømmer fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund mod Grindsted Å.

I de kommende dage vil Region Syddanmark tager prøver af grundvandet fra tre eksisterende boringer ved Bekkasinvej, som er markeret på kortet nedenfor med grønne prikker.

Der vil desuden blive opstillet tanke i området til at opsamle overskydende vand fra prøvetagningen. Tankene vil være hegnet ind, så ingen uforvarende kommer i kontakt med forurenet grundvand.

Når arbejdet med at tage prøver af grundvandet er afsluttet, fjernes tanke og hegn igen.

Formålet med at tage prøver af grundvandet er at opnå større viden om den grundvandsforurening, som strømmer fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund og ned mod Grindsted Å. 

Der er ingen risiko for at blive udsat for forurening.

 

Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte Region Syddanmarks projektleder på Grindsted-forureningerne Lone Dissing på lone.dissing@rsyd.dk eller telefon 76 63 19 37.

 


Prøvetagning af boringer på Bekkasinvej
Oversigtskort: Grønne prikker markerer placeringen af boringerne. Rød firkant viser midlertidig placering af tanke og hegn.