Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Millioner til Grindsted-forureningerne i Regionens Budgetforlig

Regionsrådet har som en del af budgetforliget afsat 18,3 millioner kroner ekstra til miljøområdet over de kommende tre år. Størstedelen går til oprensningsforsøg i Grindsted by og Kærgård Klitplantage, og der er også afsat midler til en eventuel opfølgning på den kommende sundhedsregisterundersøgelse i Grindsted.

Et stort flertal i regionsrådet i Region Syddanmark vedtog mandag 24. september budgetforliget for 2019, som giver midler til en række initiativer på miljøområdet. I alt er der afsat 18,3 millioner kroner ekstra over de kommende tre år. 

 Den største post på 10 millioner kroner går til Grindsted-forureningerne. Formålet med bevillingen er at undersøge og afprøve mulighederne for at reducere belastningen af Grindsted Å. Erfaringerne fra pilotprojektet skal danne grundlag for en permanent indsats over for de dele af Grindsted-forureningerne, der kan udgøre en trussel for mennesker og miljø. 

 Aftalepartnerne er også enige om at reservere et beløb på tre millioner kroner til en opfølgning på sundhedsregisterundersøgelsen, i Grindsted. Hvis registerundersøgelsen giver anledning til at afdække en eventuel overhyppighed af visse sygdomme i byen, kan man altså gå direkte videre med en dyberegående sundhedsundersøgelse af én eller flere sygdomme. 

 

Kærgård-forsøg kan fortsætte

 I Kærgård Klitplantage, hvor forureningen også skyldes det tidligere Grindstedværket, kan de igangværende forsøg med oprensning af grundvandet under gruberne fortsætte. I første omgang er afsat 2,5 millioner kroner til at gennemføre en runde biologisk behandling i demonstrationsanlægget i grube 3. 

 Derudover er der bevilliget 1,7 millioner kroner til at undersøge og beregne grundlaget for, hvad der skal til for at starte tilsvarende oprensningsforsøg i gruberne 1, 2 og 4. Pengene til Kærgård Klitplantage skal ifølge budgetaftalen bruges inden udgangen af 2018.

 

Rent grundvand

De seneste måneders mange fund af pesticidrester i vandboringer landet over har presset både vandforsyninger og kommuner i forhold til at sikre tilstrækkeligt med rent drikkevand. Derfor vil regionsrådet afsætte én million kroner til at oprette flere partnerskaber med ommuner, vandforsyninger og andre aktører om at beskytte større dele af drikkevandet mod pesticidforureninger. 

Regionsrådet prioriterer partnerskabsmodellen, da grundvandsbeskyttelsen er delt mellem flere forskellige myndigheder og aktører. Gennem et tæt samarbejde sikres en helhedsorienteret indsats til gavn for grundvandet og samtidig opnås typisk en mere effektiv indsats.

39 af regionsrådets 41 medlemmer står bag budgetforligsaftalen. Kun Enhedslistens to medlemmer står udenfor. 

 

Billund Kommunes budget

 I Billund Kommunes budgetforlig, som alle 25 medlemmer af Byrådet står bag, er der afsat 400.000 kroner i 2019 og 600.000 fra 2020 og årene frem til at styrke myndighedsindsatsen i forhold til de mange borgerhenvendelser og det udvidede samarbejde med Regionen. Derudover er kommunikationsenheden i kommunen blevet styrket i forliget. 

Forlig: Budget 2019 for Region Syddanmark (pdf)