Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Opdatering vedrørende undersøgelser og borearbejde langs Grindsted Å

Region Syddanmark fortsætter arbejdet med at afgrænse forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværket. I løbet af september måned blev der udført sonderinger og udtaget vandprøver 22 steder langs strækningen fra Vestre Boulevard til Morsbøl Skolevej. I de kommende uger udføres yderligere sonderinger og vandprøver 25 steder på samme strækning.

På baggrund af resultaterne fra de første 22 sonderinger i første etape er der udarbejdet en plan for placering af yderligere 25 sonderinger i etape 2, som skal bidrage med en bedre dækning i udvalgte områder. Placeringen af de allerede udførte sonderinger og de kommende sonderinger er vist på kortudsnit. Sonderingerne efterlader ingen blivende installationer på arealerne.

Resultaterne fra sonderingerne vil blive brugt som grundlag for at etablere en række permanente boringer, så der løbende kan udtages prøver af grundvandet i forskellige dybder til kemisk analyse. Placeringen af de permanente boringer kan således først fastlægges, når resultatet af alle sonderingerne foreligger.

Arbejdet med etape 1 af sonderingerne blev desværre forsinket af forskellige tekniske udfordringer, og derfor forventes etape 2 først afsluttet i løbet af december 2021. Det efterfølgende borearbejde ventes udført i perioden fra januar til april 2022.

Yderligere oplysninger om projektet kan findes her. Undersøgelsesrapporten og fremtidige analyseresultater blive offentliggjort her på grindstedforurening.dk.

Røde prikker viser de allerede udførte sonderinger, og de gule prikker viser de kommende sonderinger.