Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Borgerundersøgelsen i Grindsted er på vej

Pressemeddelelse fra projektet ”Sundhedsmæssige konsekvenser af forureningen fra Grindstedværket” v. Lars Rauff Skadhauge et al.

I begyndelsen af 2023 sender Arbejdsmedicinsk Afdeling i Grindsted invitationer ud til Borgerundersøgelsen i Grindsted i forbindelse med projektet ”Sundhedsmæssige konsekvenser af forureningen fra Grindstedværket” v. Lars Rauff Skadhauge et al. 

Nuværende og tidligere borgere over 18 år i Grindsted inviteres til at blive undersøgt for, om de eventuelt er blevet påvirket af forureningen i byen.

Borgerundersøgelsen er et vigtigt led i belysningen af mulige sundhedsmæssige konsekvenser af forureningen. For at gøre undersøgelsen mest mulig vedkommende har projektet en følgegruppe med repræsentanter for borgergruppen, de praktiserende læger, Billund kommune og Region Syddanmark.

Vi tilbyder en lægekonsultation til de borgere, som mistænker, at de har symptomer eller sygdom på grund af forureningen i Grindsted. Konsultationen foregår på Arbejdsmedicinsk Afdeling, Grindsted Sygehus og udføres af en speciallæge i arbejdsmedicin med særlig erfaring i helbredsskadende effekter af miljøforurening.

Vi afventer nu at modtage listen over navne og adresser fra Sundhedsdatastyrelsen. Imens afprøver vi hele undersøgelsesprogrammet. Vi forventer at kunne udsende invitationer til selve undersøgelsen i begyndelsen af 2023 og påbegynder lægeundersøgelserne umiddelbart derefter. Når selve undersøgelsen går i gang, kan tidligere borgere i Grindsted henvende sig her på hjemmesiden.