Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Referater fra 6. og 7. møde i den politiske følgegruppe

Der har oven på den senere tids uro om sundhedsundersøgelsen og forureningerne i Grindsted været afholdt to møder i den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne. Gruppen består af politikere fra Region Syddanmark og Billund Kommune.

Den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne har været til møde to gange i begyndelse af november. Det skyldes den fornyede interesse for sundhedsundersøgelsen, der blev offentliggjort i maj 2020, og som har fået Region Syddanmark til at genindkalde den oprindelige forskergruppe.

Forskergruppen er blevet udvidet med de forskere, der har rejst kritik af sundhedsundersøgelsen, ligesom der er sendt en invitation bredt ud til otte forskningsuniversiteter herhjemme. 

Forskergruppen skal bl.a. drøfte den ny viden om flere, mulige ALS-tilfælde i Grindsted inden for den seneste fire år samt kritikken af en registerbaserede sundhedsundersøgelse. Arbejdet i gruppen skal munde ud i en fornyet anbefaling til politikerne i Region Syddanmark, som efterfølgende vil tage stilling til anbefalingerne. 

Læs referat af mødet 4. november

Læs referat af mødet 10. november

Læs pressemeddelelse efter første møde i forskergruppen