Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Referat fra 6. møde i styregruppen for Grindsted-undersøgelsen

Statens Institut for Folkesundhed, der udfører den registerbaserede sundhedsundersøgelse i Grindsted for Region Syddanmark, forventer fortsat at kunne levere den færdige rapport i løbet af januar 2020.

På det seneste møde i Styregruppen for sundhedsundersøgelsen i Grindsted kunne Statens Institut for Folkesundhed fortælle, at man nu har fået adgang til samtlige relevante sygdomsregistre og databaser. Dermed ser det fortsat ud til, at undersøgelsen bliver færdig til januar. 

Samtidig var der enighed i styregruppen om at holde et nyt informationsmøde i byen, hvor borgerne får mulighed for at stille spørgsmål til sundhedseksperter om resultaterne i sundhedsundersøgelsen. 

Sideløbende med den registerbaserede sundhedsundersøgelse har Region Syddanmark sammen med et bredt felt af forskere været i gang med at forberede en eventuel fase-2-undersøgelse, som skal forsøge at afdække, om der er en sammenhæng mellem en overhyppighed af visse sygdomme og forureningerne i byen. Fase-2-undersøgelsen iværksættes dog kun, hvis registerundersøgelsen giver anledning til det. 

Læs hele referatet her