Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Borgertips om forurening er blevet undersøgt

Borgerne i Grindsted har taget godt imod Region Syddanmarks opfordring om at melde ind med viden om eventuelle ukendte forureninger fra det tidligere Grindstedværket. Alle tips er nu blevet behandlet, og der er ikke fundet forurening i mængder, som kan udgøre en trussel mod drikkevand eller indeklima.

Region Syddanmark har over de seneste år behandlet henvendelser fra borgere, der har set eller hørt om mulige deponeringer af forurening fra det tidligere Grindstedværket.

Det har givet anledning til, at der er udført en undersøgelse af en tidligere losseplads, fordi et øjenvidne berettede om deponering af spildevand fra Grindstedværket.

Ved undersøgelsen af Elkjærhøjevej-losseplads i Billund blev der fundet spor af stoffer, der kan stamme fra Grindstedværket. Indholdet af blandt andet klorerede opløsningsmidler og kviksølv var dog meget lavt, så omfanget af en eventuel deponering har i givet fald været så lille, at der ikke er grundlag for yderligere undersøgelser.

Seks borgere har givet tips

I alt er der kommet tips fra seks borgere om mulig forurening fra det tidligere Grindstedværket ved så forskellige steder som en mose, en sø, på en losseplads, et gymnasium og en idrætshal.

- Vi vil gerne sige tak til alle de borgere, der har henvendt sig til os med tips om mulige forureninger i og omkring byen. Det har været spændende at tale med folk og få afklaret de mange spørgsmål og oplysninger, siger miljøingeniør Hanne Nielsen fra Region Syddanmark.

Derudover har regionen også undersøgt et område omkring Bekkasinvej, hvor der i grundvandet er fundet klorerede opløsningsmidler, som sandsynligvis ikke stammer fra fabriksgrunden. Det er dog ikke lykkedes at finde den ukendte kilde endnu. De klorerede opløsningsmidler udgør ingen risiko for indeluften i boliger.

Læs rapporten om Elkjærhøjevej her

Læs rapporten om den ukendte kilde her

Læs mere om den ukendte kilde her

Yderligere oplysninger

Hanne Nielsen, miljøingeniør i Region Syddanmark, telefon: 29 20 20 27