Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Prøvetagning i forbindelse med kloakundersøgelsen fortsætter.

Billund Kommune og Billund Vand og Energi A/S fortsætter med prøvetagning fra kloaknettet og udvider med indeklimamålinger i enkelte boliger.

Billund Kommune og Billund Vand og Energi A/S fortsætter med prøvetagning fra kloaknettet og udvider med indeklimamålinger i enkelte boliger.

 

Teknikere fra Rambøll har opsat prøveudstyr i flere kloakbrønde i området omkring Fyrrestien i Grindsted. Der udtages både korttids- og langtidsmålinger af luften samt prøver af vand. Prøverne skal blandt andet analyseres for vinylklorid. Udstyret skal hænge i 14 dage, og det er vigtigt af prøvetagningsudstyret ikke forstyrres.

 

Samtidig har Billund Kommune været i kontakt med enkelte boligejere i området og varslet indeklimamålinger i udvalgte huse. Målingerne foretages af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, og forløber over 14 dage med forventet start i uge 10.

 

Som oplyst i pressemeddelelsen den 13. december vil der løbende foregå undersøgelser i foråret, og det forventes at en afrapportering vil kunne ske i juni 2019.

 

Kontakt vedrørende kloakundersøgelsen:

Karl Grundahl, Miljøchef Billund Kommune, telefon 7972 7091. 
Ole Johnsen, adm. direktør i Billund Vand & Energi, telefon 7650 2701.