Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Den politiske følgegruppe udvidet til 10 medlemmer

Regionsrådet har udpeget Annette Lundgaard (V) til nyt medlem af den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne. Udpegningen sker på baggrund af et ønske fra Billund Kommune om at udvide antallet af medlemmer fra otte til ti.

Annette Lundgaard fra Venstre blev på regionsrådsmødet mandag 23. maj 2022 udpeget til nyt medlem af den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne. Annette Lundgaard er selv bosiddende i Grindsted og kender således indgående til forureningerne i byen.

Udvidelsen af den politiske følgegruppe fra otte til ti medlemmer sker på baggrund af et ønske fra Billund Kommune.

Frem til 2025 er følgende medlemmer udpeget til den politiske følgegruppe:

Region Syddanmark:

- Stephanie Lose (V)
- Jørn Lehmann Petersen (S)
- Karsten Byrgesen (NB)
- Ole Pihl Marcussen (S)
- Annette Lundgaard (V)

Billund Kommune:

- Stephanie Storbank (V)
- Ann Charlotte G. Vilstrup (S)
- Jeyarajah Rasiah (S)
- Lars Hansen (K)
- Per Nyhus (O)

FAKTA om den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne
Den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne blev nedsat i 2018 for at fremme oprensningen af forureningerne og for at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats myndighederne imellem.

Gruppen består af fem politikere fra kommunalbestyrelsen i Billund Kommune og fem politikere fra regionsrådet i Region Syddanmark. Medlemmerne udpeges for en fireårig periode ad gangen. Følgegruppen mødes efter behov.