Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Strømpeforing af kloaknet skal afhjælpe forurening

Billund Vand & Energi A/S er gået i gang med forarbejdet til at strømpefore kloaknettet i området ved det tidligere rensningsanlæg ved Fyrrestien i Grindsted. Selve strømpeforingen forventes at ske i juni måned, og udføres for at forhindre at forurenet grundvand kan strømme ind i kloaknettet.

Billund Vand & Energi A/S er gået i gang med forarbejdet til at strømpefore kloaknettet i området ved det tidligere rensningsanlæg ved Fyrrestien i Grindsted. Selve strømpeforingen forventes at ske i juni måned, og udføres for at forhindre at forurenet grundvand kan strømme ind i kloaknettet.

 Strømpeforingen sker på baggrund af flere undersøgelser af forurening i området. I efteråret 2018 udførte Region Syddanmark en undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket. Denne undersøgelse antydede, at der kan være en risiko for spredning af forurening via kloaknettet.

 Billund Kommune og Billund Vand og Energi A/S har i siden i efteråret 2018 og foråret 2019 gennemført yderligere undersøgelser med henblik på at afklare, om der kan være risiko for indtrængning af forurenet grundvand og/ eller poreluft til kloaknettet primært i området ved det tidligere rensningsanlæg ved Fyrrestien i Grindsted.

 Undersøgelsen viste, at der løber forurenet grundvand ind i kloaknettet især i et område ved Fyrrestien, og at der er meget varierende men til tider meget høje koncentrationer af klorerede opløsningsmidler i luften i kloakken.

 På baggrund af resultaterne fra kloakundersøgelsen blev der udpeget tre boliger ved Ådalen og Anemonevej, hvor der vurderedes at være risiko for påvirkning af indeklimaet fra kloaknettet. Der har været opsat 13 målepunkter i disse huse, hvor kun et enkelt målepunkt ved et toilet i en kælder viser en svag overskridelse af afdampningskriterierne.

 -Den ene overskridelse, der er målt er under en såkaldt faktor 2, der betragtes som en svag overskridelse og myndighederne går ikke ud med akutte foranstaltninger som eksempelvis luftrensere før der er tale om overskridelser på 100 gange afdæmpningskriteriet, fortæller Karl Grundahl, der er Miljøchef i Billund Kommune.

 Strømpeforeningen gennemføres for at forhindre indtrængning af forurenet grundvand til kloaknettet, og løbet af efteråret gennemføres der kontrolmålinger af forureningsniveauet.

 

- Vi håber og tror strømpeforingen kan medvirke til at der ikke længere vil være overskridelse af afdampningskriterier, siger Karl Grundahl.

 

Fakta: En strømpeforing udføres ved,at et nyt rør føres ind i det gamle i blød tilstand. Efter hærdning er røret igen stærkt og kan fungere i mange år fremover.

 

Mere information om undersøgelsen

 

Yderligere oplysninger hos Miljøchef Karl Grundahl på telefon 7972 7091.