Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye anbefalinger for sejlads på Engsøen

Billund Kommune har i 2019 anmodet Styrelsen for patientsikkerhed om fornyet udtalelse i forbindelse med sejlads på Grindsted Engsø.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil anbefale, at der ikke foretages vandsports aktiviteter, som indebærer badelignende kontakt med søsedimentet og søvandet. Baggrunden herfor er, at det på det foreliggende grundlag må antages, at forurenings-graden af søsedimentet er uændret i forhold til de fremsendte bilag, idet der ikke har været foretaget oprensning af Engsøen. Styrelsen for Patientsikkerhed vil på baggrund af oplysningerne i henvendelsen fra Billund Kommune, hvor af det fremgår, at ”jollerne ofte vælter i forbindelse med træning og at både sejler og mast i denne sammenhæng kan komme i berøring med søbunden” anbefale, at der ikke foregår jollesejlads, idet aktiviteten anses for at have badelignede karakter.

Såfremt sejlads med kajak, robåde og lignende kan foregå, som det er oplyst uden betydende kontakt med søsedimentet og kun sporadisk kontakt med søvandet, er det Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at denne aktivitet kan fortsætte, dog bør brugene gøres opmærksom på at alle badelignede aktiviteter anbefales undgået.

Se hele svaret fra styrelsen her