Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Status på Grindsted-forureningerne

Den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne er her forud for sommerferien blevet opdateret på igangværende og kommende projekter i Grindsted. Projekterne nord for Grindsted Å har som formål at få designet og dimensioneret en oprensningsløsning ved åen i 2025. Syd for åen er der foreløbig blevet etableret fire boringer, som skal hjælpe til at afklare, om fanen fra lossepladsen kan udgøre en trussel mod åen eller Engsøen på sigt.

Der er gang i rigtig mange undersøgelser i Grindsted. Formålet er først og fremmest at få udviklet metoder, der kan mindske udstrømningen af forurenende stoffer til Grindsted Å. For at kunne finde den rette metode er det nødvendigt at få afgrænset udsivningsområdet mere præcist, så det bliver tydeligt, hvordan en løsnings skal designes og dimensioneres. 

Syd for åen er fanen fra lossepladsen ved at blive undersøgt som led i en afklaring af, om forureningen i fanen på sigt vil kunne udgøre en trussel mod Grindsted Å eller Engsøen. Er det tilfældet vil lossepladsen og fanen blive en ny generationsforurening. 

Den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne, som består af Ib Kristensen (V), Per Nyhus (DF), Ole Marcussen (S) og Arne V. Thomsen (S) fra Billund Kommune samt Stephanie Lose (V), Jørn Lehmann Petersen (S), Michael Nielsen (K) og Villy Søvndal (SF) fra Region Syddanmark, har her forud for sommerferie fået en status på de igangværende og den kommende tids projekter i og omkring byen. 

Læs orienteringen her