Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Et midlertidigt renseanlæg er muligt

En ny rapport fra rådgivningsvirksomheden COWI peger på fire mulige løsninger for et pilotrensningsanlæg, der kan skærme mod en del af den forurening, der løber ud i Grindsted Å.

I tråd med DTU’s anbefaling (se denne tidligere nyhed) har Region Syddanmark bedt rådgivningsvirksomheden COWI om at afklare mulighederne for at etablere et midlertidigt renseanlæg, der væsentligt kan reducere udstrømningen af forurenende stoffer til Grindsted Å.

I rapporten beskrives fire mulige anlægsløsninger for et anlæg. Økonomi-overslag for de fire løsninger viser, at udgifterne til projektering og anlæg ligger på 6,8-8,7 mio. kr., mens de årlige driftsudgifter vil være 1,3-2,0 mio. kr. Hertil kommer udgifter på 1,5-2 mio. kr. til forundersøgelser mv. COWI vurderer, at et rensningsanlæg kan fjerne 20-40 kg vinylklorid om året.

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, siger:

- DTU’s rapport fra april i år viste, at det bedst kan betale sig at sætte ind over for forureningsfanen tæt ved Grindsted Å. Et rensningsanlæg kan skåne Grindsted Å for en del af den forurening, der på nuværende tidspunkt siver ud i den. Jeg glæder mig over, at det nu er afklaret, at der findes metoder, der kan rense det forurenede grundvand. Anlægget vil i givet fald blive et pilotanlæg, der kan hjælpe os på vej mod en mere permanent løsning, når staten forhåbentlig snart finder pengene til det.

Du kan læse mere om rapporten og downloade den her