Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye anbefalinger for havevand i Grindsted syd

Billund Kommune anbefaler, at man stopper med at vande haver fra egne boringer i et område i Grindsted syd. Anbefalingen kommer på baggrund af seneste analyser fra Region Syddanmarks undersøgelse af forureningsfanen fra Grindsted gamle losseplads.

Region Syddanmark satte i 2020 i gang i en undersøgelse af forureningsfanen fra Grindsted gamle losseplads. Det overordnede mål med undersøgelsen er at afklare, om forurening fra det tidligere Grindstedværks deponeringer på lossepladsen truer vandkvaliteten i Grindsted å eller Engsøen.

De første resultater fra undersøgelsen viser fund af stoffer fra forureningen på Grindsted gamle losseplads i boringer tæt på byen. Derfor går Billund Kommune ud allerede nu og anbefaler at stoppe med at vande haven fra egne boringer i et område i Grindsted syd.

”De foreløbige resultater indikerer, at forureningsfanen fra lossepladsen dels har en mere nordlig retning, og dels er nået længere på rejsen fra lossepladsen mod nord end hidtil antaget,” siger Karl Grundahl, miljøchef i Billund Kommune.

De foreløbige resultater viser, at forureningen ligger dybt nede, og forureningsfanen giver derfor ikke bekymringer i forhold til hverken indeklima i boliger eller kontaktrisiko. 

”Men vi skal undersøge nærmere, om oppumpning af havevand kan bringe forureningsstoffer med op. Derfor anbefaler vi ud fra et forsigtighedsprincip, at der stoppes for indvinding af havevand fra egne boringer, indtil vi har fået flere data,” siger Karl Grundahl og tilføjer:
”Vi kommer med denne anbefaling nu, fordi vi ved, at der er mange boringer i det område, og at vi står overfor vandingssæsonen rundt omkring i haverne”, fortsætter Karl Grundahl.

Afgrænset område i Grindsted syd

Anbefalingerne gælder for Grindsted syd i områderne syd for bådkanalen fra Vestre Boulevard i øst til og med Morsbøl Søvej i vest. Området er vist nedenfor på kort.

En digital version af kortet, hvor man også kan de se de gældende forbudszoner, kan findes ved at trykke her.

Når regionen i efteråret får samlet alle resultater fra den igangværende undersøgelse af forureningsfanen, vil Billund Kommune tage stilling til, om der skal foretages varige ændringer i, hvor i byen man kan få tilladelse til havevandsboringer.

”Vi vil se på, hvor der kan, og hvor der ikke kan gives havevandstilladelser, når vi får et samlet overblik over resultaterne af regionens seneste undersøgelser,” siger Karl Grundahl.

Det opdaterede havevandingskort forventes at være klar inden vandingssæsonen 2022.

Ifølge regionen forventes de samlede resultater af undersøgelsen af forureningsfanen fra Grindsted gamle losseplads at foreligge i 2022.