Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Møde i den politiske følgegruppe

Den 28. juni blev der afholdt møde i den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne. På dagsordenen var blandt andet godkendelse af gruppens kommissorium for det fortsatte arbejde og indsats i et af forureningsstederne, Engsøen.

Region Syddanmark og Billund Kommune havde 28. juni møde i den politiske følgegruppe, hvor der blandt andet blev vedtaget et kommissorium for det videre arbejde med Grindsted-forureningerne. Det blev også vedtaget at tage en indsats over for Engsøen med i det videre forløb, selvom en sådan indsats ikke er omfattet af Jordforureningsloven.

Følgegruppen fik på mødet en status på den forestående sundhedsundersøgelse, der har til formål at afgøre, om der er en overhyppighed af visse sygdomme i Grindsted som følge af at bo tæt på forureningerne. Der blev også givet en status på igangværende og kommende tekniske undersøgelser, dialog med fabriksledelsen på Dupont samt en indsats over for ulovlige havevandsboringer.

 

Referat af møde i den politiske følgegruppe 28. juni 2018

Brev fra Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby vedrørende sundhedsfaglige vurderinger (bilag til mødereferat)

Kommissorium for arbejdet med Grindsted-forureningerne