Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Opdatering vedr. borearbejde langs Grindsted Å

Frem til april 2022 vil Region Syddanmark etablere en række permanente boringer langs Grindsted Å, hvorfra der løbende kan udtages prøver til kemisk analyse. Boringerne skal hjælpe med at afklare, hvor der senere skal ske en oprensning af forurening.

Region Syddanmark fortsætter arbejdet med at afgrænse forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværket. I efteråret 2021 blev der udført sonderinger og udtaget vandprøver langs Grindsted Å på strækningen fra Vestre Boulevard til Morsbøl Skolevej.

På baggrund af resultaterne fra sonderingerne skal der etableres en række permanente boringer på udvalgte strækninger langs åen, så der løbende kan udtages prøver af grundvandet i forskellige dybder til kemisk analyse. Boringerne udføres som en del af de undersøgelser, regionen indledte i juni 2021. Placeringen af borestederne er nu fastlagt, og de første boringer er udført syd for Ådalen. Borearbejdet langs åen forventes at fortsætte frem til udgangen af april 2022.

Firmaet Rambøll er regionens rådgiver i forbindelse med opgaven, og Jysk Geoteknik udfører selve borearbejdet.

Da der ikke på forhånd er sikker viden om, hvilke forureningsstoffer arbejderne vil møde under jordoverfladen, vil borearbejdet blive udført med brug af sikkerhedsudstyr til mandskabet, så direkte kontakt med eventuel forurening kan undgås. Der er ingen risiko ved at færdes på stisystemerne langs åen, mens arbejdet udføres.

Ud over støj fra køretøjer og boremaskiner forventes der ikke yderligere gener fra arbejdet.

Yderligere oplysninger om projektet kan findes på grindstedforurening.dk. Her vil undersøgelsesrapporten og fremtidige analyseresultater også blive offentliggjort. Resultaterne af borearbejdet forventes rapporteret sammen med de øvrige undersøgelser ved udgangen af september 2023.

De grønne prikker viser placeringen af de kommende boresteder. De blå prikker viser de fire boresteder, hvor borearbejdet er udført.