Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Borearbejde de næste tre uger

Region Syddanmark er ved at etablere to yderligere boringer i forureningsfanen fra den gamle losseplads. Boringerne er et led i afklaringen af, om lossepladsfanen udgør en risiko for Grindsted Å.

De næste tre uger kan man støde på en borerig på begge sider af rundkørslen mellem Søndre Ringvej og Morsbøl Allé i Grindsted.

Her er COWI sammen med boreentreprenøren Højfeldt ved at etablere to nye boringer for Region Syddanmark i fanen fra den gamle losseplads syd for byen.

Boringerne skal være med til at afklare, om fanen fra lossepladsen udgør en risiko for Grindsted Å på sigt. Det vil blive etableret i alt op til otte boringer. De første to er netop blevet etableret, og vandprøver fra den første boring er sendt til analyse på et laboratorium.

Når analyseresultaterne fra alle fire boringer foreligger – formentlig i løbet af maj-juni i år – bliver der taget stilling til, om der er behov for flere boringer.

Endelig afklaring i 2022

Senest i 2022 forventer Region Syddanmark at have en endelig afklaring på, om, fanen rammer Grindsted Å, og om den indeholder forurening i mængder, der vil kunne true vandkvaliteten i åen.

Viser det sig at være tilfældet, vil lossepladsen blive til en ny generationsforurening.

Listen over de 10 nuværende generationsforureninger omfatter blandt andet fanen fra fabriksgrunden i byen, hvor årtiers spild i forbindelse med produktionen af vitaminpiller og lægemidler har medført en omfattede forurening.

FAKTA: Boringer i lossepladsfanen

Der etableres i alt op til otte boringer i fanen fra lossepladsen. De første to – LP101 og LP102 blev etableret i marts-april 2021, og arbejdet med LP103 er i gang.

Der er udtaget vandprøver fra LP102 (som blev etableret først) og prøver af det opborede jord, som er sendt til analyse på et laboratorium. Der er netop nu ved at blive taget prøver fra LP101. Analyseresultaterne skal i første omgang bruges til at bekræfte, at boringen rent faktisk er placeret i fanen. Samtidig skal prøverne afklare, i hvilken dybde forureningen findes.

De næste to LP103 og LP104 etableres henholdsvis i slutningen af april og starten af maj.

Analyseresultaterne fra de fire første boringer ventes umiddelbart inden sommerferien. Herefter tages der stilling til, om og hvor der skal etableres yderligere boringer.

Links til tidligere artikler