Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad er reglerne omkring fiskeri i Grindsted og Varde åer?

Læs her om afsætning med mere af fisk fanget i blandt andet Grindsted og Varde åer.

Det er ikke tilladt at overdrage, opbevare eller transportere fisk fanget i Grindsted å, Hoddeskov kanal, Karlsgårde sø, Varde å og samtlige tilløb til disse vandområder.

Forbuddet gælder også fisk, der ikke er bestemt til menneskeføde. 

Den eneste undtagelse er fisk fra dambrug samt laks, ørred og skrubbe.

Læs Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om ovenstående vandområder her