Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvordan kommer det til at virke, og hvor effektivt er det?

Vi forventer, at anlægget kommer til at fungere på den måde, at det kraftigt forurenede grundvand pumpes op og renses i et pilot-anlæg. Forureningen består af flere typer forurenende stoffer og har derfor en kompleks sammensætning. For at kunne rense for alle stoftyperne i grundvandet, vil renseanlægget skulle bestå af flere dele, der hver især kan rense forskellige typer forurening. Når vandet er renset, skal det formentlig ledes enten til Grindsted Å eller tilbage til grundvandet.