Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

FAQ - Rensningsanlægget ved Grindsted Å

Find svar på de spørgsmål, som oftest bliver stillet om Grindstedforeningerne inden for kategorien 'rensningsanlægget ved Grindsted Å'

  • Hvor skal renseanlægget ved åen ligge?

    Vi får den hurtigste effekt i Grindsted Å ved at foretage rensningen af grundvandet tæt på åen. Den mest forurenede del af forureningsfanen fra fabriksgrunden strømmer under Svinget 12 (tidligere Renseanlæg Vest). Derfor forestiller vi os, at det er her, pilot-rensningsanlægget bedst kan placeres. Arealet ejes i dag af Billund Vand & Energi.

  • Hvordan kommer det til at virke, og hvor effektivt er det?

    Vi forventer, at anlægget kommer til at fungere på den måde, at det kraftigt forurenede grundvand pumpes op og renses i et pilot-anlæg. Forureningen består af flere typer forurenende stoffer og har derfor en kompleks sammensætning. For at kunne rense for alle stoftyperne i grundvandet, vil renseanlægget skulle bestå af flere dele, der hver især kan rense forskellige typer forurening. Når vandet er renset, skal det formentlig ledes enten til Grindsted Å eller tilbage til grundvandet.

  • Vil der være gener for naboer i form af støj, emissioner m.m.?

    Nej. Anlægget konstrueres, så der hverken vil være uacceptable støjgener eller afdampning af forurenende stoffer, som kan påvirke naboer til anlægget.