Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvis man graver banegravsdepotet væk, kan det så komme til at gå ud over os, der bor tæt på?

Hvis det besluttes, at banegravsdepotet skal graves væk, vil det helt sikkert være en udfordring, at der bor mennesker tæt på depotet. Der skal dog ikke herske tvivl om, at en opgravning ikke vil blive sat i gang, uden der er fundet løsninger på udfordringerne, og der er sikkerhed for, at borgerne i Grindsted ikke bliver udsat for afdampning af forurenende stoffer, forurenet støv osv.