Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Er det den samme type forurening i banegravsdepotet som i Kærgård?

Der blev kørt spildevand – altså flydende affald – til Kærgård Klitplantage, mens der blev deponeret fast affald – fx aktivt kul med kemikalieindhold og gips med indhold af kviksølv – i banegravsdepotet. Selv om det dermed er forskellige typer af affald, er det alligevel langt hen ad vejen de samme stoffer (medicinalprodukter, klorerede opløsningsmidler, kviksølv mv.), der findes i begge depoter.